تبلیغات
تازه های روز

تازه های روز

  •  

آنلاین و جامع ترین وب سایت 2010 ایرانی

دستورالعمل نقل و انتقال اضطراری كاركنان واحدهای آموزشی صادر شد:

 

از سوی اداره كل امور اداری وتشكیلات وزارت آموزش وپرورش صادرشد:
ازسوی اداره كل امور اداری وتشكیلات وزارت آموزش وپرورش دستورالعمل نقل و انتقال اضطراری كاركنان واحدهای آموزشی صادر شد.
به گزارش مركز اطلاع رسانی وروابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، متقاضیان با رعایت مفاد دستورالعمل و موافقت مبدا و مقصد می توانند به صورت موقت(یك ساله) منتقل شوند.
متقاضیان می توانند جهت كسب اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی www.edari.medu.ir مراجعه كنند.

 

 

ادامه مطلب دستورالعمل نقل و انتقال اضطراری كاركنان واحدهای آموزشی صادر شد: